§ 1. Поняття відповідальності за порушення екологічно- го законодавства.

§ 2. Підстава відповідальності в галузі екології.

§ 3. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.

§ 4. Адміністративна відповідальність за екологічні пра- вопорушення.

§ 5. Дисциплінарна відповідальність в галузі екології.

§ 6. Цивільно-правова відповідальність за порушення екологічного законодавства.