§ 1. Поняття, зміст та форми права власності на природ- ні ресурси.

§ 2. Підстави  виникнення та припинення права влас- ності на природні ресурси.

§ 3. Захист права власності на природні ресурси.