§ 1. Поняття та елементи еколого-правового статусу лю- дини і громадянина.

§ 2. Види екологічних прав громадян.

§ 3. Гарантії реалізації  екологічних  прав людини  і гро- мадянина.

§ 4. Види екологічних обов’язків громадян.