Ст. 223. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по-

рядок випуску (емісії) цінних паперів.

Об’єктвна сторона злочину – випуск (емісія) громадянином або службовою особою суб'єкта господарської діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розмішення без реєстрації емісії у встановленому законом порядку.

Предмет злочину – цінні папери.

Законом України від 18 червня 1991 р. «Про цінні папери і фондову біржу» визначено загальне поняття цінних паперів, яки- ми є грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають, як правило, виплату дивідендів (процентів) їх власникам.

Згідно з законом, цінними паперами є: акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери. Випускати (робити емісію) цінні папери мають право лише юридичні особи, створені і зареєстровані як акціонерні товариства.

Згідно з законодавством, право на випуск (емісію) цінних паперів емітент (юридична  особа) набуває з моменту  реєстрації


цих паперів і присвоєння їм номера реєстрації у фінансовому органі; після цього вона набуває права на реєстрацію інформації про випуск (емісію) цінних паперів і може її опублікувати.

За ч. 1 ст. 223 КК кваліфікуються дії громадянина або посадової особи суб'єкта підприємницької діяльності, яка випус- тила цінні папери без реєстрації емісії у встановленому порядку, тобто без реєстрації емісії у фінансовому органі.

Розміри шкоди, що заподіюється порушенням порядку випуску та обігу цінних паперів, визначаються в примітці до ст. 218 КК.

Суб’єкт злочину – фізична особа, що досягла віку 16-т років,

а також службова особа суб’єкта господарської діяльності.