Ст. 217. Незаконне        виготовлення,        збут         або   використання державного пробірного клейма

Об’єктом  злочину  –  встановлений  порядок  виготовлення,

збуту або використання державного пробірного клейма.

Об’єктивна сторона злочину – умисне приховування майна або майнових обов’язків, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчудження чи знищення, а також його фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають  господарську  чи  фінансову  діяльність,  вчинені  в разі банкрутства, якщо ці дії завдали великої матеріальної шкоди.

Пробірним клеймом називається прилад, яким позначається якість дорогоцінних металів – золота, платини, срібла.

Не підлягають обов'язковому клеймуванню предмети старо- вини, а також речі, які мають історичну, наукову чи художню цінність, дрібненькі шматочки золота чи срібла у вигляді інкрус- тації на зброї, вазах, шкатулках, прилади, інструменти і лабора- торний посуд, що виготовлені для наукових чи медичних потреб.

Пробірне клеймування є засобом державного нагляду за відпо-

відністю виробів і дорогоцінних металів установленим пробам.


Склад злочину утворюють незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма.

Для відповідальності  за ст. 217 КК не має значення спосіб,

якість виготовлення державного пробірного клейма.

Діяння визнається кваліфікованим, якщо воно було вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 217 КК).

Суб’єктивна  сторона  злочину  –  незаконне  виготовлення,

збут     або      використання            державного    пробірного     клейма вчинюється умисно і, як правило, з корисливою метою.

Суб’єкт злочину – відповідальними за незаконне виготов- лення, збут чи використання, державного пробірного клейма є всі осудні особи, які досягли віку шістнадцяти років.