Ст. 216. Незаконне виготовлення, підроблення, викори- стання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених  марок  акцизного  збору  чи  контрольних  марок для  маркування  упаковок  примірників  аудіовізуальних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів

Об’єкт злочину – встановлений порядок виготовлення, ви- користання або збуту марок акцизного збору або контрольних марок   для   маркування   упаковок   примірників   аудівізуальних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів.

Згідно з Законом України від 15 вересня 1994 р. «Про ак-

цизний  збір  на алкогольні  напої  та тютюнові  вироби»  (ВВР.  –

1995. – № 40. – Ст. 297), марками акцизного  збору визнаються


спеціальні  знаки,  якими  позначаються  алкогольні  напої  та тютюнові вироби як посвідчення сплати акцизного збору, що легалізує їх ввезення та реалізацію на території України.

Об’єктивна сторона злочину – незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контроль- них марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів.

Склад  злочину  утворює  одне  з  передбачених  ст.  216  КК діянь: виготовлення, підроблення, використання чи збут фальши- вих марок акцизного збору.

Фальшування чи збут фальшивих марок акцизного збору, вчи-

нене повторно чи групою осіб, кваліфікується за ч. 2 ст. 216 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – фальшування чи збут фальшивих марок акцизного збору вчинюється умисно.

Відповідальними за незаконні дії з марками акцизного збору є всі осудні особи, які досягли віку шістнадцяти років.