Ст. 213. Порушення  порядку здійснення  операцій з ме-

талобрухтом

Об’єкт  злочину  –  встановлений  порядок  здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів.

Предмет злочину – здійснення операцій з брухтом кольоро- вих  і  чорних  металів  без  державної  реєстрації  або  без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено за- конодавством, або надання приміщень та споруд для розміщення незаконних   пунктів   прийому,   схову   та   збуту   металобрухту,


організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металоб-

рухту.

Металобрухтом – називаються відходи металевих виробів – машин, обладнання, дроту, арматури тощо незалежно від їх ста- ну, виду металу (чорного чи кольорового) і т. ін.

Склад злочину утворює проведення операцій з брухтом без державної  реєстрації  або  без  спеціального  дозволу,  одержання якого передбачено законодавством. Це може бути: надання приміщень  та споруд  для відкриття  пунктів  прийому,  схову  чи збуту  металобрухту,  організація  незаконних  пунктів  прийому, схову чи збуту металобрухту тощо.

Проведення незаконних операцій з металобрухтом  особою, яка раніше була судимою за такий злочин і має непогашену чи не зняту судимість, кваліфікується за ч. 2 СТ.213КК.

Суб’єктивна сторона злочину – проведення незаконних операцій може бути вчинено умисно і необережно.

Суб’єкт злочину – відповідальність  за ст. 213 КК настає з

16-річного віку.