Ст. 211. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч вста- новленому законом порядку

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по-

рядок формування доходів і видатків бюджету.

Об’єктивна сторона злочину – видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету, є спеціальним видом порушення Закону про бюджетну систему України від 5 грудня

1990 р. в редакції від 28 квітня 1995 р. (ЗУ. Т. 1. – К., – 1996. –

С. 65–69), яким передбачено, що бюджети всіх рівнів повинні ви- конуватися в тих самих обсягах, які затверджені відповідною ра- дою.


Склад злочину утворює видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету у великих розмірах (див. примітку 2 до ст. 210 КК).

Якщо предметом діяння були бюджетні кошти в особливо великому розмірі, то злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 211 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч закону, вчинюється умисно, видати нормативний акт необережно неможливо.

Суб'єктами відповідальності за ст. 211 КК є посадові особи органів виконавчої влади, які наділені повноваженнями видавати чи затверджувати нормативні акти, якими змінюються порядок і умови формування чи використання бюджетних коштів. Видання таких актів посадовими особами, які не мають повноважень на видання таких актів, утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 211 і ст. 365 КК.

Відповідальність  за  видання  нормативних  актів,  які змінюють  доходи  і видатки  бюджету  всупереч  закону,  настає з віку шістнадцять років.