Ст. 206. Протидія законній господарській діяльності

Об’єкт злочину – законна господарська діяльність, а також безпека особи, її здоров’я та право власності.

Об’єктивна сторона злочину – протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися  господарською  діяльністю  чи  обмежити  її,  укласти угоду або не виконувати укладеної угоди, виконання (невиконан- ня)  якої   може   заподіяти   матеріальної   шкоди   або   обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими  йому  особами,  пошкодження  чи  знищення  їхнього майна за відсутності ознак вимагання.

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мі- німум доходів громадян.

Злочин,   передбачений   ст.   206,   є   засобом   боротьби   з

підприємницькою діяльністю. Способами цієї боротьби є:

а)  вимога  перестати  займатися  підприємницькою  діяльні-

 

стю;


 

б) вимога укласти угоду, невигідну для потерпілого чи його

 

близьких або компаньйонів;

в) інші обмеження в підприємницькій діяльності.

Для досягнення своєї мети винна особа застосовує погрози: вчинити насильство над потерпілим або близькими йому особа- ми, знищити чи пошкодити їх майно.

Кваліфікуючими (обтяжуючими) ознаками цього злочину є вчинення його повторно, групою осіб або з погрозою вчинити убивство  потерпілого  чи  близьких  йому  людей,  заподіяти  їм тяжкі тілесні ушкодження, а також застосування насильства, що


не є небезпечним для життя і здоров'я, чи знищення або пошкод-

ження майна потерпілого чи близьких йому осіб.

Суб’єктивна  сторона  злочину  – вчинюється  діяння,  пере-

дбачене ст. 206 КК, лише умисно з прямим умислом.

Суб’єкт злочину – відповідальність за протидію законній підприємницькій діяльності настає з віку 16 років.