Ст. 205. Фіктивне підприємництво

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по- рядок здійснення підпрємницької діяльності, а також відповідні інтереси фізичних або юрдичних осіб, суспільства, держави за- лежно  від  того,  якою  незаконною  ліяльністю  займається фіктивний підприємець.

Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Фіктивним (недійсним) підприємництвом називається ство- рення або придбання того чи іншого підприємства (суб'єкта підп- риємницької діяльності – юридичної особи) без наміру викорис- товувати його за його економічно-господарським призначенням (статутною діяльністю).

Фіктивне підприємництво є своєрідним видом шахрайства, оскільки  головний  спосіб  його  вчинення  –  обман.  Винна  особа створює недійсне підприємство або набуває (купує, обмінює, іншим чином стає власником) права власності на підприємство без наміру використовувати його відповідно до його призначення.

Діяння має склад злочину і кваліфікується за ст. 205 КК за наявності таких ознак:

а) винна особа офіційно створює або набуває у власність підприємство (або частину підприємства);

б) винна особа не має наміру використовувати ці суб'єкти підприємницької діяльності за їх статутним призначенням;

в) винна особа має намір отримати під створені чи придбані підприємства  кредити і використати  ці кредити  на підрив діяльності  конкурентів,  монополізацію  ринку  товарів  і  послуг, інші цілі, не сумісні зі статутним призначенням створених або придбаних підприємств;

г) заподіяння матеріальної шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним або фізичним особам.

Матеріальна шкода, заподіяна фіктивним підприємництвом державі, банку, кредитним установам, іншим юридичним особам, визнається великою, якщо вона в тисячу разів і більше перевищує встановлений     законодавством     неоподатковуваний     мінімум


доходів  громадян,  а фізичним  особам  – у двісті  разів  і більше перевищує цей мінімум.

Суб’єктивна сторона злочину – фіктивне підприємництво вчинюється умисно, оскільки способом вчинення є обман.

Суб’єкт злочину – відповідальними за фіктивне підприємництво є всі осудні особи, що досягли віку шістнадцяти років.