Ст. 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Об’єкт злочину – встановлений в Україні порядок виготов-

лення,             зберігання,     збуту   або      транспортування       підакцизних товарів.

Предмет злочину – незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування  з ме- тою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюно- вих виробів або інших підакцизних товарів.

Згідно з Законом України від 15 вересня 1995 р. «Про ак- цизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», виробники алкогольних напоїв і тютюнових виробів зобов'язані маркувати їх марками акцизного збору, тобто ці товари визнаються підакцизними.

Склад злочину утворюють нелегальне:

а) виготовлення з метою збуту таких товарів;

б) зберігання підакцизних товарів з метою їх збуту;

в) збут підакцизних товарів;

г) придбання з метою збуту;

д) транспортування з метою збуту.

Ст. 204 КК передбачає кримінальну відповідальність за не- законне виготовлення або зберігання самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього  вироблення  з метою продажу, або за виготовлення з цією метою тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх збуту.

Міцними спиртними напоями домашнього вироблення виз- наються самогон, чача, арака, тутова горілка та інші напої, що містять більше 13-ти об'ємних відсотків етилового спирту.

Виготовляються міцні спиртні напої домашнього вироблення головним чином способом перегонки, тобто відокремленням за до- помогою спеціальних апаратів спирту від алкогольної маси, що виготовляється із продуктів, багатих на крохмалисті чи цукристі ре- човини (зерно, картопля, буряки, цукор, фрукти тощо).

Приготування  алкогольної  маси  або  інших  продуктів бродіння   для  подальшого   виготовлення   самогону   або  інших міцних спиртних напоїв кваліфікується як замах на їх виготов- лення за ст. 15 та ст. 204 КК. Діяння кваліфікується як замах на вчинення злочину і в тих випадках, коли винному не вдалося з


різних причин, від його волі незалежних, виготовити міцний спиртний напій, наприклад, у випадку, коли етилового спирту в напої виявилося менше ніж 13 відсотків або коли напій зовсім виявився непридатним для вживання тощо.

Виготовлення винним хоча б з частини алкогольної маси міцного спиртного напою або приготування ним закваски і одно- часне зберігання самогонного апарата кваліфікуються як закінчений злочин.

Виготовлення міцних напоїв домашнього вироблення з ме- тою продажу кваліфікується як закінчений злочин незалежно від того, чи почав винний їх продавати.

Обов'язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 204 КК, є виготовлення  або зберігання самогону або інших міцних спирт- них напоїв саме з метою їхнього продажу, ця ознака так само важлива і для кваліфікації як злочину виготовлення апаратів для вироблення міцних спиртних напоїв.  Про наявність мети продажу при виготовленні самогону чи інших міцних спиртних напоїв можуть свідчити кількість виготовлених напоїв, кількість алкогольної маси для їх виготовлення, інші обставини – зайняття виготовленням самогону як промислом тощо.

Кримінальна відповідальність за ст. 204 КК за зберігання міцних спиртних напоїв домашнього виготовлення настає лише у випадку, коли їх зберігання здійснювалося особою, яка їх вигото- вила з метою продажу.

Виготовлення самогону чи інших міцних спиртних напоїв поєднане із втягненням до цього промислу неповнолітніх або втягнення  неповнолітніх  у  пияцтво,  чи  доведення неповнолітнього до стану сп’яніння кваліфікується за сукупністю злочинів за ст. 204 та ст. 304 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів вчинюється умисно з ме- тою їх збуту і одержання прибутків.

Суб’єкт злочину – відповідальність  за нелегальне виготов-

лення підакцизних товарів їх зберігання і збут настає з досягнен-

ня віку шістнадцяти років.