Ст. 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення

Об’єкт злочину – встановлений в Україні порядок дії з до-

кументами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладання для їх вироблення.

Об’єктом  злочину  буде  підробка  документів  на  переказ,

платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, переси- лання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут.

Діяння,  передбачене  ст.  200  КК,  посягає  на  фінансово-

кредитну систему України.

Склад злочину утворюють:

а) підробка документів на переказ або платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків;

б) придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток;

в)  використання   підроблених   документів   на  переказ   чи

платіжних карток або їх збут.

Предметом злочину є документи на переказ, тобто документи в паперовому або електронному вигляді, що використовуються банка- ми чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського пе- реказу та платіжного повідомлення, ін.).


Діяння, передбачене ч. 1 ст. 200 КК, вчинене повторно або за попередньою  змовою  групою осіб, кваліфікується  за ч. 2 ст.

200 КК.

Фальшування документів на переказ чи платіжних карток є спеціальним  видом  фальшування  і  тому  він  не  утворює сукупності злочинів із загальним видом фальшування документів (ст. 358 КК) чи з посадовим підробленням (ст. 366 КК).

Суб’єктивна сторона злочину – фальшування документів на переказ вчинюється умисно і, як правило, з корисливою метою.

Відповідальність  за фальшування документів на переказ чи платіжних карток настає з віку шістнадцять років.