Ст.  176 КК.  Порушення  авторського  права  і суміжних прав (зміни: ЗУ від 9.02.2006 р.)Ст. 177 КК. Порушення прав на об’єкти промислової власності (зміни: ЗУ від 31.05.2007 р.)

Ст. 41 Конституції України – закріплене право кожної особи

володіти, користуватися і розпоряжатися (отримувати прибуток) своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої ді- яльності).

Злочин,  передбачений  ст.  177  КК,  посягає  на  ці конституційні права громадян.

Об’єктивну сторону діяння утворює один із видів незакон- ного використання об’єктів промислової (виробничої) власності (використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії, інтегральних мікросхем, сорту насіння (рослин), – якщо таке не- законне використання завдало шкоди власникові у великому розмірі, який у сто разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Предметами незаконного використання можуть бути вина- ходи,  моделі,  зразки  промислових  виробів,  інтегральні  схеми, нові сорти рослин та інші об’єкти промислової власності.

Кваліфікуючими ознаками для ч.2 ст.177 КК – вчинено по- вторно чи заподіяно ним матеріальної шкоди в особливо велико- му розмірі (у тисячу разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян).

Порушення прав на об’єкти промислової власності можуть бути необережними і умисними.

Відповідальними за порушення прав промислової власності можуть бути всі осуді особи які досягли віку 16 років.