Ст. 175 КК. Невиплата заробітної плати, стипендії чи інших установлених законом виплат

Об’єктивну сторону діяння утворює невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії і т. ін., більше ніж за один місяць (ч.1), а також безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат внаслідок нецільового використання коштів, призначених для цих виплат.

Ст. КК. 175 передбачає відповідальність за спеціальний вид посадової недбалості – невиплата заробітної плати, стипендії, пе- нсії.

Невиплата заробітної плати, стипендії чи пенсії може бути

необережною і умисною.

Кримінальна відповідальність настає лише за умисну неви- плату заробітної плпти, стипендії, пенсії чи інших виплат, уста- новлених законом.

Відповідальними  за  невиплату  заробітної  плати,  стипендії,

пенсії є посадові особи, які наділені повноваженнями розпоряжа-

тися фінансами підприємств, установ, організацій.

Згідно  із  законодавством,  особа  звільняється  від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.