Ст. 172 КК. Грубе порушення законодавства про працю

Відповідно до ст. 43 Конституції України – право громадян на працю – одне з найважливіших.

Об’єктивну сторону злочину утворює одне із зазначений діянь:

– незаконне звільнення з роботи;

– невиконання рішення суду про поновлення робітника на роботі;

– інше грубе порушення законодавства про працю (незакон-

не переведення на іншу роботу, встановлення продовдженого ро-

бочого дня, зниження заробітної плати).

Суб’єктивно цей злочин вчинюється умисно з особистих мотивів (помста, особиста неприязнь у стосунках, кар’єризм тощо).

Частина 2 ст. 172 КК передбачає відповідальність за неза- конне звільнення з роботи чи неприйняття на роботу неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину груд- ного віку.

Об’єктивна    сторона           цього злочину          проявляється у

вчиненні одного із зазначених діянь:

– у незаконному звільненні працівника з роботи з особистих мотивів;


 

ну;


– відмові в пройомі на роботу жінки з мотиву її вагітності;

– відмові в прийомі на роботу матері, яка має грудну дити-

– зниженні заробітної плати або звільненні з роботи жінки з

 

мотивів її вагітності;

– зниження заробітної плати або звільнення з роботи матері,

яка має грудну дитину;

Злочин  вчинюється  умисно  з  мотивів  не  мати  на  роботі вагітну жінку чи матір, яка має грудну дитину.

Відповідальними за порушення законодавства про працю є посадові особи лише державних або громадських організацій, підпиємств і установ, які наділені правами приймати робітників на роботу і звільняти їх з роботи.