Ст.165. КК. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батькків.(зміни: ЗУ від 03.03.2005 р.)

Об’єкт  злочину  – право  непрацездатних  батьків  на піклу-

вання з боку повнолітніх дітей.

Об’єктивну сторону цього злочину становить – злісне неви-

конання рішення суду про сплату коштів на утримання батьків.

Потерпілими визнаються батьки (крім тих, які злісно ухи- ляються  від  сплати  аліментів  на  цих  дітей),  які  досягли пенсійного віку, а також інваліди І та ІІ груп, що потребують матеріальної допомоги.

Суб’єкт злочину, відповідальними за ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків, є кровні повнолітні діти, а також діти, що були усиновлені потерпілими.

Суб’єктом  злочину  можуть бути рідні та усиновлені,  а та-

кож пасинки і падчерки, осудні, працездатні, які досягли віку 18 років і відповідно до рішення суду зобов’язані надати утримання непрацездатним батькам, вітчиму або мачусі.