Ст 161 КК. Порушення рівноправності громадян залеж- но від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

Об’єкт злочину – конституційне право громадян на рівність,

незалежно від їхньої расової і національної належності або став-

лення до релігії.

Об’єктивно діяння, передбачені ст.161 КК, проявляються в таких формах:

– вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної,

расової чи релігійної ворожнечі та ненависті;

– приниження національної честі і гідності;

– образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями;

– пряме чи непряме обмеження прав або встановлення пря- мих чи непрямих переваг громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.

Кваліфікуючі ознаки ч. 2 ст. 161:

– вчинення діяння із застосуванням насильства, обману або погрози;

– вчинення діяння посадовою особою.

Частина 3 ст.161 КК передбачає відповідальність за особли-

во кваліфікуючі види цього злочину:

– вчинення діяння організованою групою осіб;

–  настання  інших  тяжких  наслідків  (тяжких  тілесних  уш-

коджень, великої майнової шкоди).

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом (прямим), оскільки діє з метою, щоб викликати національну, ра- сову чи релігійну ворожнечу та ненависть. Досягнення чи недо- сягнення винним цієї мети не змінює сутності його наміру.

Відповідальними за злочин є всі осудні особи, яким до вчи-

нення злочину віповнилося 16 років.