Ст. 159. Порушення таємниці голосування (зміни ЗУ від

22.02.2007)

Умисне порушення таємниці голосування під час проведен- ня виборів або референдуму, що виявилося в розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або ре- ферендумі.

Об’єкт  злочину  – встановлений  порядок  збереження  таєм- ниці волевиявлення виборців під час виборів Прездента України, депутатів рад усіх рівнів, сільських, селищних, містких голів.

Предмет злочину – документи референдуму (списки грома- дян, які мають право брати участь у референдумі, бюлетені для голосування, протоколи про результати підрахунку голосів).

Об’єктивна сторона злочину – дії, які умисно порушують таємницю голосування.

Суб’єкт злочину – член виборчої комісії або інша службова особа.

Суб’єктвна сторона злочину – прямий умисел.

Ст. 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата,  політичної  партії (блоку) (зміни: ЗУ від

2202.2007 р)

Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових коштів або матеріальних ціностей на


безоплатній  основі чи за необгрунтовано  заниженими  розцінка- ми, виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не опла- чених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за не- обгрунтовано  заниженими  розцінками,  або оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів.