ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Перешкоджання здійсненню виборчого права.

Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог ви- борчих документів або неправильний підрахунок. Порушення таємниці голосування.

Порушення законодавства про референдум.

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,

національної належності або ставлення до релігії.

Порушення недоторканності житла.


Порушення таємниці листування, телефонних розмов, теле- графної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’юиер.

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.

Ухилення від сполати коштів на утримання непрацездатних батьків.

Злісне невиконання  обов’язків  по догляду  за дитиною  або

сообою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Зловживання опікунськими правами. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння).

Перешкодження   законній  діяльності  професіфних  спілок,

партій.

Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії. Порушення недоторканності приватного життя. Порушення права на отримання освіти.

Порушення права на безоплатну медичну допомогу.