Ст. 155 КК. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

Об’єкт            злочину          –          статева            свобода           та         статева

недоторканність особи.

Об’єктивна сторона злочину – добровільні природні статеві зносини чловіка або жінки з особою протилежної статі, що не до- сягла статевої зрілості.

Статеві зносини, які були вчинені за добровільною згодою потерпілої особи віком від 14 до 17 років, підпадають під ст. 155 КК.

Стан статевої зрілості встановлюється судово-медичною ек-

спертзою.

Першою  і важливою  ознакою  цього  злочину  є добровільність, погодження потерпілої сторони на статевий акт з нею, тобто винний не застосовував до неї ні фізичного насильст- ва, ні погроз і не використав її безпорадного стану.

Потерпілою (чи потерпілим) від цього злочину може бути особа віком від 14 до 17 років.

Суб’єктивна сторона – прямий умисел.

Кримінальній  відповідальності  за  ст.  155  КК  підлягають особи чоловічої та жіночої статі старші 16-ти років (ч.1 ст.22 КК).

За  ст.  155  КК  кримінальна  відповідальність  настає  лише тоді, коли винний передбачав чи міг передбачити, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості.

Частина 2 ст. 1555 КК передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені батьком, матір’ю або особою, що їх замінює, або як- що   вони   спричинили   безпладність   чи   інші   тяжкі   наслідки (смерть, тяжкі тілесні ушкодження,  самогубство  потерпілої осо- би, тяжку хворобу тощо).

Суб’єктвна сторона відносно наслідків – необережність.