Ст. 154 КК. Примушування до вступу в статевий зв’язок

Об’єкт злочину– статева свобода та статева недоторканність особи.

Об’єктвна сторона злочину – примушування  жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв’язок природним способом.

Кваліфікуючі ознаки ст.154 КК:

– потерпіла особа була в матеріальній або службовій залежності від винного;


– винний використав чи намагався використати матеріальну або службову  залежність  потерпілого  для того, щоб примусити його до статевого зв’язку.

Основними ознаками злочину є намір і засіб його вчинення:

– намір – примусити жінку чи чоловіка до статевого зв’язку;

– засіб – використання їхньої матеріальної чи службової за- лежності (погрози позбавити житла, грошової допомоги, харчів, звільнити з роботи, виключити з черги на житло, не давати пре- мії, підвищення по службі і т. ін.).

Вирішальним   у   цьому   злочині   є  не   суб’єкт,   від   якого потерпіла особа була матеріально чи по службі залежною, а вико- ристання винним залежності потерпілого від нього. Якщо вин- ний  домагався   згоди  потерпілої   чи  потерпілого   на  статевий зв’язок чи примушував їх до цього, застосовуючи для досягнення своєї мети якісь інші засоби, а не залежність потерпілих, то такі дії ст. 154 КК не охоплюються.

Примушування – психічний вплив на особу з метою приси- лувати її проти особистого бажання вступити в статевий зв’язок. Злочин вважається закінченим з моменту примушування неза- лежно від того, мав місце статевий зв’язок чи ні.

Матеріальна  залежність  – знаходження  потерпілої  особи на повному або частковому утриманні винної особи.

Службова залежність означає, що потерпіла особа є підлеглою винної особи по службі або роботі, або залежить від неї з приводу навчання; ревізії, що проводиться; підготовки до відповідальних змагань (тренер – спортсменка); видання худож- нього чи наукового твору; підготовка декорації тощо.

Суб’єктивна сторона – прямий умисел.

Відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок за ст. 154 КК настає і в разі вчинення мужолозтва.

Мужолозтво – один із видів гомосексуалізму. Другий – лесбіянство;  «лесбійське  кохання» – статеве приваблення  жінки до жінки.

У кримінальній практиці мужолозтво – це статеві акти (зно- сини)  чоловіків  вчинені  із  застосуванням  до  потерпілого фізичного насильства, погрози або використання безпорадного стану потерпілого. Добровільні статеві зносини чоловіка з чоловіком законом не визнаються злочинними.


Суб’єкт  злочину  – відповідальність  настає з 16 років і від якої потерпіла особа знаходться в матеріальній або службовій залежності.