ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ

Згвалтування.

Насильницьке  задоволення  статевої  пристрасті  неприрод-

ним способом.

Примушування до вступу в статевий зв’язок.

Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.

Розбещення неповнолітніх.

Статевими злочинами називаються передбачені кримінальним законом сексуальні посягання на статеву волю, статеву недоторканність, на умови нормального розвитку неповнолітніх та на нормальний уклад у статевих відносинах.

Родовим об’єктом статевих злочинів є чинний у суспільстві уклад статевих відносин:

– статеві відносини допускаються тільки між особами різної статі, кожна з яких досягла певного віку та фізичної і психічної зрілості;

– статеві відносини виникають і грунтуються на підставі взаємної поваги, добровільності і рівноправності;

– переважною формою статевих відносин є шлюб. (Ці норми характерні для України.)

Об’єктивну  сторону цих злочинів утворюють  – сексуальні

дії, які завжди спрямовані на конкретного потерпілого. Всі вони навмисні, бо вчиняються з певною метою – задоволення статевої потреби.  Характерна  особливість  статевих  злочинів  у тому,  що вони мають сексуальні мотиви, спрямовані на збудження чи за- доволення статевого інстинкту.