Ст. 151 КК. Незаконне  поміщення  в психіатричний  заклад

Суб’єктивна сторона цього злочну характеризується  умис-

 

лом, оскільки закон передбачає відповідальність лише за умисне поміщення в психіатричний заклад (лікарню) завідомо здорової людини.

Безпосередній об’єкт – фізична свобода особи та її психічне

здоров’я.

Об’єктвна  сторона  –  поміщення  потерпілого  в психіатричний заклад.

Суб’єкт злочину спеціальний – представник медичного пер- соналу, який уповноважений вирішувати питання про поміщення особи у психіатричний заклад.

Помилка в діагнозі складу злочину не утворює.

На  кваліфікацію  діяння  не  впливають  мотиви  злочину  –

корисливість, помста, кар’єризм тощо.

Відповідальними за вчинення цього злочину є лікарі- психіатри, які прийняли завідомо неправильне рішення – визнати здорову   людину   психічно   хворою  або  утримувати   в психіатричній лікарні особу, яка вже лікувалась і є здоровою.

Якщо незаконне поміщення в психіатричний заклад спричи- нило   тяжкі   наслідки   (хворобу,   втрату   працездатності,   тяжкі тілесні ушкодження тощо), то діяння визнається вчиненим при обтяжуючих оставинах і кваліфікуються за ч.2 ст. 151 КК.