Ст. 150 КК. Експлуатація дітей

Конституція України забороняє експлуатацію дітей і забо- роняє використовувати працю неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.

Об’єкт злочину – свобода дитини від експлуатації.

Склад злочину утворює будь-яке використання праці неповнолітніх, які не досягли віку 16-ти років, для отримання пи- бутку за рахунок низької оплати праці потерпілих.

Об’єктивна сторона злочину – використання праці підлітків власником    будь-якого    підприємства    або    підприємцем    без


належної  оплати,  з  порушенням  умов,  передбачених  для  такої категорії працівників.

Потерпілими  від експлуатації  визнаються діти різної статі, які не досягли віку 16-ти років, а потерпілими від експлуатації на шкідливому виробництві – всі неповнолітні, тобто особи, які не досягли віку 18-ти років.

Суб’єктвина  сторона злочину – прямий умисел. Мотиви –

корисливі. Мета – отримання прибутку.

Суб’єкт злочину – будь-яка осудна особа, яка досягла віку

16 років.

 

 

клад