Ст. 148 КК. Підміна дитини

Відповідальність передбачена за підміну чужої дитини, вчи-

нену з корисливих мотивів чи помсти.

Потерпілою  (чужою  дитино)  визнається  малолітня  особа, якій не виповнилося ще чотирнадцяти років. Підміна дітей, стар- ших чотирнадцяти років може тягнути за собою відповідальність за ст.146 КК. Потерпілим від злочину буде не тільки чужа дити- на, а й її батьки.

Склад злочину утворює підміна чужої дитини. Підміна соєї

дитини (батьком чи матір’ю) від будь-кого, з будь-якої установи чи організації злочину не утворює.


Об’єкт злочину – особиста недоторканність  дитни, її право на дитнство і право її батьків на материнство чи батьківство.

Об’єктвна сторона злочину – підміна чужої дитни, тобто заміна новонародженого або грудного немовляти, що не усвідом- лює змісту подій, іншим.

Суб’єктвна  сторона  –  підміна  чужої  дитини  вчинюється лише умисно за наявності корисливих або інших особистих мо- тивів. Необережна, внаслідок помилки підміна дитини (в полого- вому будинку) складу злочину не утворює.

Відповідальність  за підміну  чужої  дитини  настає  з досяг-

нення віку шістнадцяти років.