Ст. 146 КК. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Незаконне позбавлення волі посягає на свободу особи – на її

конституційне право.

Об’єкт злочину – воля людини, а також її життя та здоров’я. Незаконне позбавлення волі може об’єктивно проявлятися в різних способах і засобах – закритому  приміщенні  з позбавлен- ням   можливості   вийти   з   нього,   зв’язування,   поміщення   в спеціальне   сховище         тощо, припускає      застосування до

потерпілого примусу, насильства, інших дій проти його волі.

Тривалість та умови незаконного позбавлення волі на відповідальність не впливають, якщо при цьому потерпілому не було завдано шкоди здоров’ю.

Незаконне позбавлення волі вчинене з корисливих мотивів, поєднане з заподіянням потерпілому фізичних страждань або причинене  способом,  небезпечним  для його життя чи здоров’я,


утворює кваліфікований, тобто вчинений при обтяжуючих обста-

винах, склад цього злочину.

Об’єктивна сторона – поміщення потерпілого в таке місце, де він знаходитися не бажає, або тримання його в такому місці чи приміщенні.

Викрадення людини – це таємне або відкрите захоплення і утримання потерпілого викрадачем або викрадачами.

Потерпілі – будь-яка особа.

Частина 2 ст. 146 передбачає відповідальність  за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малоліт- нього (особи, якій не виповнилося 14 років), або з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб, або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого (уримання в приміщенні, що не пристосоване для нормального існування), або таке, що супроводжувалося заподі- янням йому фізичних страждань (побої, мордування та ін.), або із застосуванням зброї.

Частина 3 ст.146 КК передбачає підвищену відповідальність за незаконне позбавлення волі, якщо воно було вчинене організо- ваною групою або спричинило тяжкі наслідки (шкода здоров’ю, інші тяжкі наслідки).

Відповідальними за незаконне позбавлення волі є лише приватні особи. Посадові особи за незаконне позбавлення волі підлягають  відповідальності  за перевищення  влади  (ст.365  КК) або за незаконний арешт (ст.371 КК).

Суб’єктивна сторона – прямий умисел. Мотиви та мета можуть бути різноманітні.

Відпровідальність за ст. 146 КК настає з віку 16 років.