Ст. 446. Піратство

Основний і додаткові об'єкти. Потерпілі від піратства. Об'єктивна сторона. Види дій. Місце вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Піратство – це морський розбій, відомий людству з початку епохи мореплавання. Не зникло воно і в наш час.

Під піратством у міжнародному праві розуміють незаконне

захоплення, пограбування чи затоплення торгових та інших цивільних суден, що здійснюється у відкритому морі приватними чи державними суднами.


Об'єктом піратства є міжнародний правопорядок в сфері морського судноплавства. Потерпілі – члени екіпажу чи пасажи- ри судна, що потерпіло від нападу піратів.

Предметом злочину є морське чи річкове судно.

Об'єктивна сторона злочину характеризується активними діями, спрямованими на використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого судна, застосуван- ня насильства, пограбування або інших ворожих дій щодоекіпажу чи пасажирів такого судна.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини та спеціальною метою – одержання матеріальної винагороди.

Суб'єкт злочину-особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 16 років.

Кваліфікуючими ознаками злочину е повторність піратських дій, або спричинення загибелі людей чи інших тяжких наслідків.