Ст. 143 КК. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Об’єкт   злочину   –  встановлений   порядок   трансплантації

органів           та   тканин    людини,    а   також    здоров’я    та   життя потерпілого. Предмет злчину – органи або тканини людини.

Об’єктивна  сторона  злочину  характеризується  такими діями, як:

-   порушення             встановленого           законом          порядку

трансплантації органів або тканини людини;

-   вилучення в людини шляхом примушування  або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації;

-   незаконна торгівля органами або тканинами людини.

Трансплантація – спеціальний метод лікування, який полягає в пересадці хворій людині будь-якого органа або анатомічного матеріалу (кістковий мозок), взятої у здорової людни.

Вилучення в людини органів або тканин – це хірургічне ви-

лучення з метою пересадки іншій людині.

Незаконна торгівля органами або тканинами людини – це укладання угод купівлі-продажу щодо вказаних предметів.

Частина 3 ст. 143 КК передбачає відповідальність за порушен- ня встановленого законом порядку трансплантації органів або тка- нин людини, а також за вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації, якщо ці дії були вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного.

Безпорадний стан – такий стан, коли вона не може в силу фізичного або психічного стану розуміти в повному обсязі харак- тер дій, що над нею скоюють.

Суб’єкт злочину – будь-яка фізична осудна особа віком 16

років.

Об’єктивна сторона злочину – прямий умисел.