Ст. 445. Незаконне використання  символіки Червоного

Хреста і Червоного Півмісяця

Поняття  символіки  Червоного  Хреста  і  Червоного Півмісяця.   Об'єктивна   сторона.   Момент   закінчення   злочину. Умови відповідальності за цією статею. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Співвідношення цього злочину з військовими злочинами та порушенням законів і звичаїв війни.

Об'єктом злочину є міжнародний правопорядок.

Предмет злочину – символіка Червоного Хреста і Червоного

Півмісяця.

Об'єктивна сторона злочину полягає в незаконному використанні  символіки  Червоного  Хреста  і  Червоного Півмісяця, наприклад, на транспортних засобах для отримання режиму найкращого сприяння при митному огляді в разі перети- ну державного кордону тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту незаконного вико-

ристання згаданої символіки незалежно від наслідків.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини.

Мотиви злочину можуть бути різні. На кваліфікацію злочи- ну вони не впливають, але повинні враховуватися судом при призначенні покарання.

Суб'єкт  злочину  –  фізична  особа,  яка  досягла  16-річного

віку.