Ст. 443. Посягання на життя представників іноземної держави

Безпосереднім  об'єктом  цього  злочину  є зовнішня  безпека

України та життя і здоров'я представників іноземної держави чи іншої особи, яка має міжнародний захист.

Представники іноземної держави – це офіційні особи, уповноважені  своєю державою  представляти  в Україні інтереси цієї держави або вирішувати питання державного значення (глави держав, глави урядів та члени урядових делегацій, міністри, чле-


ни дипломатичних  та торговельних  представництв,  спеціальних місій тощо).

Поняттям «інші особи, що мають міжнародний захист» охо- плюються  представники  міжнародних  організацій  (ООН, ЮНЕСКО, Всесвітньої організації охорони здоров'я та ін.).

Конкретні види службових осіб та представників іноземної держави  визначаються  положеннями  ряду  міжнародних договорів, зокрема: Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р., Віденською конвенцією про консульські зносини від 24 квітня 1963 р., Конвенцією про спеціальні місії від 8 грудня 1969 р., Конвенцією про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй від 13 лютого 1946 р., а також Положенням про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затверджені Указом Президента України від 10 червня 1993 р. № 198/93.

Об'єктивна  сторона  злочину  полягає  у вчиненні  убивства або замаху на убивство такої особи. Такі дії повністю охоплю- ються ст. 443 КК і не потребують додаткової кваліфікації за п. 8 ст. 115 КК.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини та метою вплинути на представника іноземної дер- жави або іншу особу, яка має міжнародний захист, на характер їх діяльності (змінити або зупинити певну офіційну діяльність) або на  діяльність  держави  чи  організації,  яку  вони  представляють, або з метою провокації війни, або викликати міжнародні усклад- нення (розрив дипломатичних відносин між Україною та іншою державою,  розірвання  договору  між  державами,  зрив міжнародних переговорів тощо).

Суб'єктом  злочину  може бути будь-яка  особа, яка досягла

16-річного віку.