Ст. 440. Розроблення, виробництво, придбання, зберіган-

ня, збут, транспортування зброї масового знищення

Ця  норма  передбачає  відповідальність  за  тяжкий  злочин,

який посягає на мир і безпеку людства.

Об'єктом злочину е безпека людства. Предметом злочину є зброя  масового  знищення,  заборонена  міжнародними  договора- ми,   згода   на   обов'язковість   яких   надана   Верховною   Радою України.

Об'єктивна  сторона  злочину  характеризується  активними

діями,  спрямованими  на розроблення,  виробництво,  придбання,

зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення.

Розроблення – це дії по створенню чи вдосконаленню  того чи іншого виду зброї масового знищення (проектування, конст- руювання тощо).

Виробництво   –  дії  по  виготовленню,   виробленню   такої

зброї.

Придбання – це одержання такої зброї будь-яким способом

(купівля, обмін, одержання в дарунок, викрадення тощо).

Зберігання – дії, пов'язані з триманням зброї масового зни- щення в певних пристосованих місцях, що забезпечують її схоронність.

Збут – дії по відчуженню, як правило, платному, зброї ма- сового знищення (продажу юридичній чи фізичній особі або державі).

Транспортування – це переміщення зброї масового знищен-

ня з одного місця в інше з використанням транспортного засобу.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначе-

них дій.

Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини.

Мотиви різні: корисливий, кар'єристський тощо.

Суб'єктом  злочину  є будь-яка  особа,  якій  виповнилося  16

років.