Ст. 439. Застосування зброї масового знищення

Застосування  зброї масового знищення – це особливо тяж-

кий злочин, який посягає на мир і безпеку людства.

Безпосереднім об'єктом злочину є мир і безпека людства.

Предметом злочину є зброя масового знищення. До зброї масового знищення відноситься така, що діє шляхом вибуху або за допомогою радіоактивних матеріалів; смертоносна хімічна і бактеріологічна зброя і будь-яка інша зброя, яка буде розроблена в майбутньому, наділена властивостями атомної бомби, або іншої згаданої зброї.

Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, спря- мованих на застосування в ході збройного конфлікту зброї масо- вого знищення.

Злочин буде вважатися закінченим з моменту приведення в дію носіїв такої зброї (бомб, ракет, торпед тощо).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини: особа усвідомлює, що застосовує зброю масового знищення, і бажає так чинити

Суб'єкт           злочину   –     будь-яка          особа, якій     виповнилося

16 років.   Зокрема,   це   може   бути   службова   особа   органів військового управління, яка віддає наказ, та підлеглі, які його ви- конують.

Кваліфікуючі ознаки злочину полягають у вчиненні дій, пе- редбачених ч. 1 ст. 439 КК, якщо вони спричинили загибель лю- дей або інші тяжкі наслідки.

Під загибеллю людей слід розуміти смерть навіть однієї лю-

дини, хоча в цьому разі є характерним заподіяння смерті значній масі (великій кількості людей).


Під іншими тяжкими наслідками розуміється заподіяння тілесних  ушкоджень,  руйнування  матеріальних  цінностей, хімічне, радіоактивне забруднення місцевості тощо.