Ст. 438. Порушення законів та звичаїв війни

Порушення законів та звичаїв війни – воєнний злочин, що характеризується  подвійною  протиправністю:  діяння заборонені як нормами національного (ст. 438 КК), так і міжнародного кримінального  права. За КК України це один із злочинів проти миру і безпеки людства.

Порушення законів та звичаїв війни завдають великої шкоди людям,  народногосподарським  об'єктам,  культурним  цінностям, що зумовлює високий ступінь їх суспільної небезпечності.

Об'єктом злочину є регламентований міжнародним правом порядок ведення війни. Потерпілими можуть бути військовополонені та особи з числа цивільного населення.

Військовополоненими  є особи, що опинилися  у владі про-

тивника, які належать до таких категорій:

1) особовий склад збройних сил країни, що перебуває в конфлікті,  а  також  особовий  склад  ополчень  і  добровольчих загонів, що входять до складу цих збройних сил;

2) особовий склад інших ополчень і добровольчих загонів, включаючи особовий склад рухів опору, належних стороні, що перебуває в конфлікті;

3) особовий  склад регулярних  збройних  сил, які вважають себе в підпорядкуванні  уряду або владі, не визнаних державою, яка тримає в полоні;

4) особи, які слідують за збройними силами, але які не вхо- дять до їх складу безпосередньо (наприклад, цивільні особи, що входять в екіпажі військових літаків, воєнні кореспонденти, по- стачальники, робочі команди тощо).

Цивільне населення – мирні жителі воюючої сторони, які не

воюють, та опинилися під владою противника на окупованій ним території.

Об'єктивна сторона полягає в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного   населення   для   примусових   робіт,   розграбування


національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини.

Суб'єктом злочину є будь-яка особа, в тому числі і службо-

ва. Кваліфікованим видом порушення законів та звичаїв війни (ч.

2 ст. 438 КК) є вчинення таких дій, якщо вони поєднані з умис-

ним убивством.