Ст. 135 КК. Залишення в небезпеці

Небезпечне для життя становище може бути наслідком хво- роби, старості,  малолітства,  непритомності,  сильного  сп’яніння, це може бути безпорадний стан, перебуваючи в якому особа пот- ребує негайної допомоги.

Об’єкт злочину – життя та здоров’я особи.

Об’єктивна сторона злочину полягає в злочинній бездіяльності – винна особа усвідомлює необхідність негайного подання допомоги потерпілому, але не виконує цього обов’язку.

Об’єктивна  сторона  –  бездіяльність  у  вигляді  неподання

необхідної  допомоги  особі,  яка  перебуває  в  небезпечному  для житя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбере- ження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок безпо- радного стану.

Суб’єктивна сторона залишення в небезпеці характеризується

умислом – винна особа усвідомлює небезпечність для життя і здо- ров’я потерпілого його стану і байдуже ставиться до настання смерті потерпілого чи тяжких наслідків для його здоров’я. Залишення без


допомоги  малолітньої  батьками  чи  опікуном  дитини  чи  матір’ю своєї новонародженої дитини (ч.2 ст.135 КК) визначається кваліфікованими видами цього злочину.

Відповідальність за ст. 135 КК настає з віку 16 років.