Ст. 435. Незаконне використання  символіки Червоного

Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними

«Женевська Конвенція про покращення долі поранених і хворих у діючих арміях» 1949 р. приписує воюючим сторонам утримуватися від нападу на санітарні формування, транспорти та їх особовий склад, а при веденні бойових дій санітарні заклади повинні по можливості оберігатись і щадитися.

Для кращого розпізнавання санітарні служби мають відмітні емблеми (знак «Червоний Хрест» на білому полі, а в деяких дер- жавах «Червоний Півмісяць» на білому полі).

Використання  цих знаків з іншою метою і особами, які не

мають відношення до санітарної служби, заборонено.

Об'єктом  злочину  є  встановлений  міжнародними конвенціями порядок використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в районі воєнних дій.

Об'єктивна сторона злочину проявляється в таких діях:

1) носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста або Червоного Півмісяця особами, які не мають на це права;

2) зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи зна- ками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або пофарбування присвоєних санітарно-транспортних засобів.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини (прямий

умисел).

Суб'єктом       злочину          може   бути    будь-який       військово-

службовець.