Ст. 434. Погане поводження з військовополоненими

«Женевська Конвенція про поводження з військовополоненими» від 12 серпня 1949 р. встановлює такий порядок поводження з військовополоненими, при якому охороняється їх життя, здоров'я, честь і гідність.

Військовополоненими є комбатанти (особи, які входять до складу збройних сил противника). Воюючі сторони зобов'язані в період  збройного  конфлікту  забезпечувати  правовий  захист жертв війни, в тому числі і військовополонених, гуманно поводи- тись з ними.

Погане поводження з військовополоненими може виражати-

ся   в   діях   військовослужбовця,   якими   спричиняється   шкода


здоров'ю, ущемляються права і честь військовополонених  (нане-

сення побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень, мордування тощо).

Недбале виконання обов'язків щодо хворих і поранених військовополонених полягає в злочинно-недбалому виконанні обов'язків по наданню їм лікарської допомоги і догляду за ними.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини, а недбале виконання обов'язків щодо хворих і по- ранених – необережною формою вини.

Суб'єктом злочину є будь-який військовослужбовець.

Суб'єктом   недбалого   виконання   обов'язків  можуть  бути тільки ті військовослужбовці,  на яких покладено лікування хво- рих і поранених військовополонених або піклування про них.