Ст. 429. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю

Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під

час бою діяти зброєю є злочином.

Об'єктом злочину є несення військової служби і порядок виконання військового обов'язку в бою.

Об'єктивна   сторона   злочину  полягає  в  двох  злочинних

діяннях:

1)самовільному залишенні поля бою;

2) відмова під час бою діяти зброєю.

Під самовільним залишенням поля бою слід розуміти зали- шення військовослужбовцем  без дозволу командира рубежу про- стору, в межах якого він повинен нести бойові дії під час бою. Тривалість залишення поля бою на кваліфікацію не впливає.

Під відмовою під час бою діяти зброєю слід розуміти фак- тичне незастосування військовослужбовцем зброї, коли була по- треба в її застосуванні, або відкрита заява про небажання діяти зброєю під час бойових дій.

Умисне пошкодження зброї з метою уникнути участі в бою треба кваліфікувати за сукупністю злочинів – за ст. 429 і 411 КК.

Суб'єктивна сторона злочину – тільки умисна форма вини,

умисел – прямий.

Мотивом злочину може бути боягузтво, легкодухість та інші мотиви, крім протидержавного.

Суб'єктом злочину є будь-який військовослужбовець.