Ст. 428. Залишення гинучого військового корабля

Небезпека загибелі військового корабля може існувати як у бойовій обстановці, так і в мирний час.

Корабельний статут ВМС зобов'язує командира корабля в складній і небезпечній обстановці вжити всіх заходів для вряту- вання корабля, а якщо це виявляється неможливим – вжити всіх заходів по залишенню корабля особовим складом, врятування або знищення  у  воєнний  час  важливих  документів,  майна  і  тільки після цього залишити гинучий корабель (командир покидає кора- бель останнім).

Члени команди мають право його залишити тільки з дозволу командира.

Об'єктом  злочину  є  встановлений  порядок  несення військової служби.

До військових кораблів відносяться бойові кораблі, кораблі спеціального призначення, морські і рейдові судна забезпечення (буксири, баржі, катери, мінно-торпедні катери, паливозаправни- ки тощо).

Об'єктивна сторона злочину полягає в діях, спрямованих на залишення гинучого військового корабля командиром, який не виконав до кінця своїх службових обов'язків, а також особою із складу команди без належного на те розпорядження командира.

Злочин буде закінченим з моменту протиправного залишен-

ня військового корабля.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини.

Суб'єктом злочину є командир корабля і будь-яка особа, яка належить до складу команди корабля.

Кваліфікуючими ознаками цього злочину є вчинення зазна-

чених діянь в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.