Ст. 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни

Здача   ворогові         начальником    засобів          ведення   війни   є

найбільш  небезпечним  злочином  проти  встановленого  порядку несення та проходження військової служби.

Предметом  злочину  є  військові  сили,  укріплення,  бойова

техніка, інші засоби ведення війни.

Під військовими силами слід розуміти особовий склад військових частин.

Укріплення  – це будь-які  інженерні  споруди  (доти,  дзоти,

окопи).

Інші засоби ведення війни – це матеріально-технічні засоби, які використовуються  в бойових діях (зброя, бойові припаси, за- соби забезпечення бойових дій, засоби індивідуального захисту військовослужбовців тощо).

Об'єктом злочину є встановлений  порядок несення та про-

ходження військової служби.

Об'єктивна сторона злочину – це залишення ворогові на- чальником ввірених йому військових сил, укріплень бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни.

Здача ввірених військових сил може виражатися у формі зу-

пинення опору і капітуляції перед противником або невжиття заходів до захисту особового складу внаслідок чого він попав до ворога.

Злочин буде закінченим з моменту вчинення начальником зазначених дій.

Суб'єктивна  сторона  полягає  як  в  умисній,  так  і необережній формі вини. Мотивом злочину є легкодухість, боя- гузтво, панікерство.


Вчинення таких дій з метою сприяння ворогу, послаблення

Збройних Сил України утворює державну зраду (ст. 111 КК).

Суб'єктом злочину є тільки командир (начальник), який має у своєму підпорядкуванні  особовий склад, бойову та іншу військову техніку.