Ст. 425. Недбале ставлення до військової служби

Недбалим ставленням  до військової  служби є невиконання або  неналежне  виконання  особою  своїх  обов'язків,  які передбачені законами, військовими статутами, положеннями, на- казами командування,  внаслідок недбалого або несумлінного  до них ставлення.

Невиконання  обов'язків  означає  невиконання  дій,  що  вхо-

дять в коло службових обов'язків.

Неналежне їх виконання означає нечітке, формальне або непов- не здійснення обов'язків. В останньому, випадку винному інкримінується не дія, а те, що службовою особою не було виконано.

Недбале ставлення до військової служби може проявлятися у поганому (неналежному) виконанні своїх службових обов'язків, тяганині,  нечуйному  ставленні  до  людей,  бюрократичному відношенні до військового обов'язку (наприклад, неналежне ведення обліку зброї, боєприпасів, погана організація зберігання майна, не- вжиття заходів щодо контролю за діяльністю підлеглих тощо).

Відповідальність  за такі дії буде тільки тоді, коли настала

істотна шкода (об'єктивна сторона}.

Суб'єктом злочину є військова службова особа.


Суб'єктивна  сторона  характеризується  необережною  фор-

мою вини, тобто злочинною недбалістю.

Кваліфікуючі ознаки злочину:

за ч. 2 ст. 425 КК – такі ж дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки;

за ч. 3 ст.425 – діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.