Ст. 424. Перевищення військовою службовою особою влади чи військових повноважень

Об'єктом злочину є порядок несення військової служби, ав-

торитет військових начальників та інших військових службових осіб.

Перевищення  влади або службових повноважень  полягає в

умисному вчиненні службовою особою дій, які явно виходять за межі прав та повноважень, що надані їй законом, військовими статутами, положеннями, інструкціями, наказами командування.

Умови вчинення цього злочину аналогічні злочину, вчине-

ного цивільною службовою особою.


Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, спря- мованих на умисне вчинення дій, які явно виходять за межі нада- них службовій особі повноважень, якщо це заподіяло істотну шкоду.

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини. Суб'єктом є військова посадова особа. Кваліфікуючі ознаки злочину:

за ч. 2 ст. 424 КК– застосування нестатутних заходів щодо

підлеглого або перевищення дисциплінарної влади, якщо це заподіяло істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого;

за ч. 3 ст. 424 КК – дії, передбачені ч. 2 статті, вчинені із за- стосуванням зброї, або дії, зазначені в ч. 1 і 2 ст. 424 КК, якщо вони спричинили тяжкі наслідки;

за ч. 4 ст. 424 КК – діяння, передбачені  ч. 1, 2 або 3 цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.