Ст. 423. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем

Суспільна  небезпечність  злочину  полягає  в тому,  що військова посадова особа серйозно порушує встановлений поря- док несення військової служби, підриває авторитет командирів і військових начальників, вносить у їх діяльність дезорганізацію, безладдя,  а  інколи  зриває  виконання  бойового  завдання військовими підрозділами.


Вчинення дій, які не відносяться до службової діяльності військової  службової  особи і без використання  службовою  осо- бою  свого  службового  становища  не  тягне  відповідальності  за ст. 423 КК.

Згідно з приміткою до цієї норми, під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням повноважного командування.

Об'єктом  злочину  є  встановлений  порядок  несення військової служби військовими службовими особами.

Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, спря-

мованих на незаконне  використання  транспортних  засобів,  спо- руд чи іншого військового майна, а також незаконне використан- ня підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим особам, а також інше зловживання владою або службовим становищем, вчинене  з корисливих  мотивів  чи в інших  особистих  інтересах або в інтересах третіх осіб, якщо таке діяння заподіяло істотну шкоду.

Істотна шкода – це така шкода, яка в 250 разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини.

Суб'єктом злочину є військова службова особа.

Кваліфікуючі ознаки: за ч. 2 ст. 423 КК– це зазначені діяння,

вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.