Ст. 422. Розголошення  відомостей військового характе- ру, що становлять державну таємницю, або втрата докумен- тів чи матеріалів, що містять такі відомості

Військова присяга і військові статути зобов'язують кожного

військовослужбовця зберігати державну та військову таємницю. Розголошення її може спричинити велику шкоду інтересам без- пеки держави, бойовій готовності ЗСУ.

Відомості  військового  характеру,  які становлять  військову

таємницю, можуть одночасно бути і державною таємницею.

До відомостей військового характеру, що становлять дер- жавну таємницю, належать інформація про зміст стратегічних і оперативних  планів,  підготовку  та  проведення  військових операцій  тощо  (Закон  України  Про  державну  таємницю  від

21 січня 1994 р.).

Якщо суб'єкт розголосить інші відомості, що становлять державну  таємницю  (не  військового  характеру),  то відповідальність настає за ст. 330 КК (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю).

Тяжкість         наслідків,       передбачених            ч.         3          ст.        422      КК,

встановлюється, виходячи з конкретних обставин справи.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується як умисною, так і необережною виною, а втрата документів або матеріалів – тільки необережною формою вини.

Суб'єктом злочину е тільки військовослужбовець.

Кваліфікуючі ознаки злочину:

за ч. 2 ст. 422 КК – втрата документів або матеріалів, що містять відомості військового характеру;

за ч. 3 такі ж дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.