Ст. 421. Порушення  статутних правил внутрішньої служби

Статутна служба – це система заходів, що вживаються для

організації повсякденного життя й діяльності військової частини, підрозділів   та  військовослужбовців   згідно  із  Статутом внутрішньої служби ЗСУ та іншими нормативно-правовими ак- тами (ст. 5 Статуту 1999 р.). Вона здійснюється з метою підтримання в частині порядку та військової дисципліни.

Об'єктом        злочину          є          установлений            порядок          несення

внутрішньої служби, який забезпечує охорону внутрішньої без- пеки військових частин та їх підрозділів, підтримання високої боєготовності і боєздатності особового складу, а також поперед- ження правопорушень зі сторони військовослужбовців.

Об'єктивна сторона полягає як в активних діях, так і в бездіяльності.

Диспозиція ст. 421 КК – бланкетна.

Для притягнення до кримінальної відповідальності треба вста-

новити, які саме норми статутів були порушені винною особою.

До тяжких наслідків злочину слід віднести: зрив виконання бойового завдання, викрадення зброї, виведення з ладу бойової техніки чи військового обладнання, загибель людей тощо.

Суб'єктивна сторона злочину, як правило, необережна фор-

ма вини. Порушення правил може бути умисним і необережним.

Суб'єктом є військовослужбовець, який входить в добовий наряд. Це черговий частини, помічник чергового частини, дню- вальний, водії чергових тягачів, черговий фельдшер, черговий і помічник чергового КПП, черговий їдальні, робітники їдальні, черговий  штабу  частини,  посильні  тощо.  Склад  наряду визначається наказом по частині (жінки, як правило, до наряду не залучаються).

Суб'єктом  злочину є військовослужбовець,  який входить у

добовий наряд.

Кваліфікуючі ознаки злочину (ч. 2 ст. 421 КК) – вчинення зазначених дій в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.