Ст. 417. Порушення правил кораблеводіння

Об'єктом  злочину  є  встановлений  порядок  несення військової служби, який забезпечує безпеку кораблеводіння.

Додатковим  об'єктом  може  бути  життя  і  здоров'я  людей,

власність.

Об'єктивна сторона злочину полягає в таких діях:

1) порушення встановлених правил кораблеводіння;

2) настання наслідків у вигляді загибелі людей, загибелі ко-

рабля або інших тяжких наслідків;

3) причинний      зв'язок      між      порушенням      правил кораблеводіння і наслідками.

До правил кораблеводіння належать: Корабельний статут ВМС, Правила для запобігання зіткнення суден у морі та інші нормативні акти.

Такі порушення можуть вчинятися як шляхом дії, так і бездіяльності.

До тяжких наслідків ст. 417 КК відносить:

1)  загибель людей (смерть хоча б однієї людини);

2) загибель корабля або інші тяжкі наслідки (тілесні уш- кодження, зрив виконання військового завдання, спричинення кораблю серйозних пошкоджень тощо);


3) причинний зв'язок.

Суб'єктивна  сторона  злочину  характеризується  необереж- ною формою вини по відношенню до наслідків. Порушення пра- вил можє бути умисним.

Суб'єктом злочину є військовий моряк, на якого покладені обов'язки по водінню корабля (командир корабля, катера, шлюп- ки, помічник командира, штурман, вахтовий офіцер, командир з'єднання кораблів, якщо він у встановленому порядку вступив у безпосереднє керування кораблем.