Ст. 412. Необережне знищення або пошкодження військового майна

Необережне   знищення   або  пошкодження   зброї,  бойових

припасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого   військового   майна,   що   заподіяло   шкоду   у   великих розмірах, теж є небезпечним злочином.

Шкода  у великих  розмірах  – оціночне  поняття.  Законода- вець не розкриває його зміст. Порівняно з розкраданням не військового майна – це шкода, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб'єктивна сторона – необережна форма вини. Порушення

правил використання військового майна може бути і умисним.

Суб'єктом  злочину є будь-який  військовослужбовець,  а та- кож військовозобов'язаний, призваний на навчальні або перевірні збори.


Частина 2 ст. 412 КК обтяжуючими обставинами необереж- ного знищення чи пошкодження військового майна називає заги- бель людей та інші тяжкі наслідки.

Загибель  людей  має  місце,  коли  настала  смерть  хоча  б однієї людини.