Ст.  411.  Умисне  знищення  або  пошкодження військового майна

Умисне  знищення  або  пошкодження  військового  майна  є

небезпечним військовим злочином, оскільки такі дії спричиняють значну матеріальну шкоду, що негативно впливає на стан боєготовності та боєздатності Збройних Сил та інших військових формувань України.

Військове майно є державною власністю.

Об'єктом злочину є встановлений порядок зберігання військового майна, який зобов'язує кожного військовослужбовця дбайливо зберігати зброю, бойові припаси, засоби пересування то- що.

Предметом злочину може бути зброя, бойові припаси, засоби пересування, військова та спеціальна техніка, інше військове майно.

Об'єктивна сторона злочину полягає у знищенні чи пошкодженні зазначеного майна.

Знищення – це приведення предметів військового майна в повну непридатність, коли вони не можуть бути відновлені і використані за їхнім цільовим призначенням.

Пошкодження майна – це приведення його в часткову непридатність і щоб воно стало придатним, треба затратити певні кошти на ремонт.

Злочин вважається закінченим з моменту приведення майна

в повну чи часткову непридатність.

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини.


Мотиви можуть бути різними. Якщо винний, знищуючи майно, мав на меті ослаблення держави, його дії можуть кваліфікуватися як диверсія (ст. 113 КК).

Суб'єктом злочину є військовослужбовець, а також військово-

зобов'язаний, призваний на навчальні або перевірні збори.

Кваліфікуючі ознаки злочину:

за ч. 2 ст. 411 КК – умисне пошкодження військового майна шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, або якщо це спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки;

за ч. 3 ст. 411 КК – дії, передбачені ч. 2 статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Під загальнонебезпечним способом знищення або пошкод- ження військового майна слід розуміти дії, небезпечні для життя і здоров'я людей, а також майна інших фізичних і юридичних осіб (наприклад, затоплення, вибух тощо).

Під загибеллю людей слід розуміти загибель хоча б однієї людини.

До інших тяжких наслідків слід віднести тяжкі тілесні уш-

кодження одній чи кільком особам, середньої тяжкості – двом і більше особам, велика матеріальна шкода, зрив виконання бойо- вого завдання тощо.