Ст. 409. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом

Закон  карає  за  ухилення  від  військової  служби  шляхом

спричинення собі каліцтва.

Об'єктом злочину є встановлений законодавством порядок проходження військової служби.

Об'єктивна  сторона  злочину  виявляється  в активних  діях,

спрямованих на ухилення від військової служби, а саме в:

в самокаліченні;

симуляції хвороби;

підробленні документів, іншому обмані (ч. 1 ст. 409 КК);

шляхом  відмови  від  несення  обов'язків  військової  служби

(ч. 2 ст. 409 КК).

Ухилення від несення обов'язків військової служби шляхом іншого обману може виражатися в повідомленні начальникові завідомо неправдивих відомостей про обставини, які обумовлю- ють тимчасове чи постійне звільнення військовослужбовця від військової  служби,  наприклад,  повідомлення  про смерть  батька чи матері тощо.

Під відмовою від несення обов'язків військової служби (ч. 2 ст. 409 КК) слід розуміти виражене в усній, письмовій або іншій формі небажання військовослужбовця виконувати обов'язки військової служби.

Злочин  є  закінченим  з  моменту  припинення  несення обов'язків військової служби, фактичного ухилення від цих обов'язків.

Суб'єктивна сторона – прямий умисел.

Суб'єктом злочину може бути будь-яка особа рядового і сержантського складу строкової служби та особи, що проходять військову службу за контрактом, а також військовозобов'язані, призвані на навчальні або перевірні збори.

Кваліфікуючі ознаки:


за ч. 2 ст. 409 КК – відмова від несення обов'язків військової служби;

за ч. З ст. 409 КК – дії, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.