Ст. 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості

Ця стаття передбачає відповідальність за порушення статут-

них правил взаємовідносин між вояками, рівними за службовим становищем і військовим званням.

Об'єктом злочину є встановлений статутами ЗС порядок взаємовідносин військовослужбовців, які не перебувають у відносинах підлеглості, їх здоров'я, честь і гідність.

Об'єктивна сторона полягає в активних діях, пов'язаних з нанесенням  військовослужбовцю  побоїв  або  в застосуванні іншого насильства з метою примусити його виконувати повністю або частково окремі обов'язки, покладені на винного по службі, або виконувати доручення особистого характеру чи які-небудь протиправні дії тощо («дідівщина»).

Злочин буде закінченим з моменту заподіяння побоїв чи вчинення іншого насильства.

Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини (умисел прямий), а стосовно наслідків вина може бути як умисною, так і необережною.

Суб'єктом  злочину  є  військовослужбовець,  який  не перебуває з потерпілим у відносинах підлеглості.

Кваліфікуючі ознаки:

за ч. 2 ст. 406 КК – злочинні дії щодо кількох осіб, або заподіяння легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, знущання або глумління над військовослужбовцем;

за ч. 3 ст. 406 КК дії, зазначені в ч. 1 чи 2 цієї статті, вчинені групою осіб або із застосуванням зброї; або якщо вони (дії) спри- чинили тяжкі наслідки.