Ст.127. Катування

Катуванням називається умисне заподіяння потерпілому си- льного фізичного болю нанесенням тяжких побоїв, мучення чи інші насильницькі дії, вчинені з метою примусити потерпілого чи іншу особу (близького, рідного) до вчинення дій, які суперечать волі й ін- тересам потерпілого, в тому числі отримати від нього або іншої осо- би інформацію, свідчення або визнання, покарати за його дії, які він скоїв або в скоєнні яких підозрюється, або залякування його або ін- ших осіб (передати цінності, підписати документ тощо). Зміни: Ві- домості Верховної Ради України, 2001р. №25-26, ст. 131.

Катування вчинюється умисно, щоб примусити потерпілого виконати вимогу катувальників.

Заподіяння під час катування тілесних ушкоджень утворює сукупність злочинів, передбачених  ст.121, 122, 125 КК і ст. 127

КК.  Якщо  внаслідок  катування  настала  смерть  потерпілого,  то

вчинене кваліфікується за ст.115 КК або за ст.119, і 127 КК.

Відповідальність за катування настає з віку 16 років.